Chính Sách Thực Tiễn Khi Làm Bằng Đại Học

Chính sách thực tiễn khi làm bằng đại học có liên quan đến việc bán thời gian hài lòng công việc của khoa học cần được tiết lộ rằng trong khi phần lớn các giảng viên trợ giảng bị thiếu việc làm, một trong những điều họ muốn nhất là sự tôn trọng. Không ai đã từng một thuốc hỗ trợ hoặc liên quan đến các vấn đề về lao động phụ trợ đã rất ngạc nhiên bởi những phát hiện. Một sự nghiệp làm bằng đại học như toàn thời gian ngũ như trái ngược để bán thời gian phụ trợ giảng viên tại bốn trường khác nhau, tôi biết những kinh nghiệm làm việc có và không có sự tôn trọng từ các tổ chức và nhân dân trong nó, và nó làm cho một sự khác biệt đáng kể.


Bài viết liên quan:

– Những Quan Điểm Nên Làm Bằng Đại Học

– Sự Phát Triển Của Dịch Vụ Làm Bằng Đại Học


1. Chính sách cải thiện kiến thức khi làm bằng đại học nhằm nâng cao mức lương:

Trong khi tôi vững tin rằng chuyển lương thấp, bán thời gian vị trí bổ sung cho nhiều cách trả tiền, vị trí toàn thời gian là hoàn toàn có thể làm bằng đại học mà chữa các vấn đề của sự tôn trọng, không rằng, thời gian qua tôi đã đến để xem một vài điều như quả treo thấp, khi nói đến thể hiện sự tôn trọng mà giảng viên trợ giảng muốn và xứng đáng. Tôi cũng tin rằng việc lam bang gia re đã được thực hiện một số có thể làm cho rằng mục tiêu làm bằng đại học là khá lớn hơn càng tốt hơn theo thời gian. Khi giảng viên thỉnh giảng đang ngày càng đối xử như giảng viên, các điều kiện trong đó có nhiều người lao động sẽ được xem như là người không thể chấp nhận và nhiều hơn nữa sẽ được tham gia vào cuộc chiến để hồi phục lại sự bất công mang tính hệ thống.

Tôi cũng nên lưu ý rằng khi làm bằng đại học với những thứ như không gian văn phòng, truy cập lớp học, và hỗ trợ công nghệ nên được một thức, vì vậy tôi sẽ không bận tâm liệt kê chúng ở đây. Đây là những cơ bản thiết yếu để thực hiện công việc. Khi tổ chức không thể cung cấp này, họ có vấn đề cơ cấu sâu hơn mà phải được coi là trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, nó có thể là một số trong số này là không phải là treo thấp như tôi nghĩ rằng họ đang có. Quan điểm của tôi là hạn chế. Nếu những người khác nhìn thấy sai sót hay những rào cản mà tôi là người mù đến, xin vui lòng chia sẻ trong các ý kiến trong quá trình phỏng vấn và xét xét với một số bước quan trọng để thể hiện sự tôn trọng phụ tá giảng viên sẽ liên quan đến việc thiết lập một quy trình tuyển dụng hợp lý, và sau đó tiến hành đánh giá hàng năm của tất cả các giảng viên.

2. Chính sách hướng dẫn tiếp thu kinh nghiệm khi làm bằng đại học:

Đó là niềm tin của tôi rằng nhiều sanh hơn đang làm công việc làm bằng đại học là khá tuyệt vời không nhìn thấy và được báo trước, hơn là trái, nhưng đề nghị này làm việc cho những người tin rằng sanh là kém hơn so với nhiệm kỳ dòng giảng viên là tốt. Ngay cả trong trường hợp việc thuê giảng viên thỉnh giảng không phải là cạnh tranh, trước khi bắt đầu công việc lam bang dai hoc từ một cuộc đối thoại chính thức trong các cuộc phỏng vấn với những chiếc ghế hay quản trị viên phòng ban khác mà giám sát lao động phụ trợ là có lợi, vì nó cho phép cả hai bên thiết lập những kỳ vọng của họ.

Sự hỗ trợ khi làm bằng đại học trong hầu hết các giảng viên sẽ làm việc nhiều năm liền cho các cơ quan nói trên, một số quá trình đánh giá thường niên có ý nghĩa, ngay cả trong trường hợp không có cơ hội hiện tại được tăng lương hoặc chương trình khuyến mãi. Lý tưởng nhất khi làm bằng đại học với những điều này sẽ liên quan đến quan sát lớp học. Thủ tục xem xét hiện cho nhiệm kỳ theo dõi và giảng viên ngẫu nhiên có thể dễ dàng được điều chỉnh cho phù hợp. Trong khi điều này không có nghĩa là một số công việc bổ sung cho tất cả, bao gồm các giảng viên trợ giảng chính mình, nó không tốn một khoảng chi phí nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *