Giá Trị Của Việc Làm Bằng Đại Học

Giá trị của việc làm bằng đại học mang lại nhiều cơ hội thuận lợi khi bạn có xu hướng ứng dụng chúng phù hợp nhất. Làm thế nào có thể giúp dự đoán các lớp trình độ khi làm bằng đại học có hồ sơ gốc từ hội đồng tài trợ giáo dục đại học danh tiếng đã công bố nghiên cứu mới về hiệu suất độ theo nguồn gốc của sinh viên. Nó là vô cùng quan trọng và nghiên cứu cho thấy từ những khoảng trống lớn trong việc thực hiện các sinh viên đến từ các dân tộc khác nhau gần ba phần tư học sinh da trắng với đảm bảo một mức độ đầu tiên hoặc chỉ có khoảng một nửa số sinh viên da đen làm như vậy. phụ nữ tiếp tục kéo đi từ nam giới trong giáo dục đại học , khi họ làm tốt hơn các bạn cùng lớp nam giới với trình độ học vấn trước khi cùng sinh viên từ chưa tốt trong khu vực kém hơn so với sinh viên có trình độ tương tự từ các khu vực khá giả.


Bài viết tham khảo thêm:

– Lợi Ích Thông Tin Của Dịch Vụ Làm Bằng Đại Học

– Vai Trò Giáo Dục Của Chính Sách Làm Bằng Đại Học


Đó là giá trị làm bằng đại học mới gì mà báo cáo của không và không yêu cầu phải được với những hình ảnh đầy đủ vì nó không, ví dụ giải thích những gì xảy ra trong thị trường lao động sau khi học. Phân loại mức độ không phải là yếu tố nguyên liệu duy nhất trong việc xác định hành trình của một người tốt nghiệp thông qua cuộc sống. Những người có ít hơn một nhưng báo cáo được chờ đợi từ lâu và những phát hiện này sẽ được tiêu hóa rất cẩn thận trong văn phòng học viện chưa kể đến các tổ chức sẽ so sánh hiệu suất của mình với mức trung bình và nhìn xem nếu họ cần để nhắm mục tiêu các nguồn lực kỹ lưỡng hơn ở nhóm đặc biệt của sinh viên.

Những phát hiện về vai trò khi làm bằng đại học giá rẻ rằng chắc chắn sẽ có được sự chú ý nhất là những người đi học. Nói rằng đó là loại trường, chứ không phải là kết quả học tập, đó là quan trọng. Về bản chất nó là vấn đề ít cho dù bạn đã đi đến một trường bog-tiêu chuẩn hoặc thực hành hàng đầu nhưng nó không quan trọng cho dù bạn đã đi đến một nhà nước hoặc một độc lập. Nếu ai đó muốn tranh biếm họa này, họ có thể nói nó không phải là vấn đề một chút nếu bạn tham dự về lớp học cuối cùng của bạn. Với sự đa dạng của các ngành học độc lập, điều này có vẻ phản trực giác và phát hiện này sẽ không thích bởi một số các tổ chức khác nhau đại diện cho các trường tư thục. Nó cũng là khá xô lệch với cách thức tuyển dụng nhiều trường đại học, trong đó có tài khoản của kết quả học tập cá nhân.

Tuy nhiên áp dụng dịch vụ làm bằng đại học là phù hợp với một số không phải tất cả các nghiên cứu trước đó và làm việc như mọi khi, nghiêm ngặt. Vì vậy, bất cứ ai chọn để đổ nước lạnh vào những phát hiện là khả năng tìm thấy nó không hiệu quả trong dài hạn, thậm chí nếu nó giành cho họ những tiêu đề lẻ. Có ba ấn tượng đặc biệt là những phát hiện về học. Các số liệu cho thấy các trường độc lập là tốt ở đưa ra khả năng tiềm ẩn tối đa học sinh của mình về hiệu suất thi từ các trường học có thể đáp ứng với các dữ liệu bằng cách nói cho thế giới nó chứng minh rằng, tất cả những thứ khác bằng nhau, trẻ em có thể mặc dù tạm thời tốt hơn người của tình báo tương tự nếu họ đi đến một trường học độc lập. Những dữ liệu đó cho thấy điều ngược lại có thể đúng nhưng chúng ta không đi bây giờ.

Những khoảng trống trong hoạt động làm bằng đại học thực sự khá khiêm tốn tại một số điểm cao nhất là họ không thể nhận rỏ; họ là một ít hơn 10%. Vì vậy đối với đại đa số các sinh viên, loại trường làm cho không có sự khác biệt với hiệu suất bằng cấp của họ. Nghiên cứu chỉ nhìn vào lớp học rộng, vì vậy nó không rõ ràng nếu nó sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình của học sinh hoặc cơ hội nhận được một 1 cao hơn. Điều này không có nghĩa là nó không quan trọng nhưng nó làm cho nó khó khăn cho các tổ chức để làm việc ra mà ứng viên cần phải có đi học được đưa vào tài khoản và đó không nên. Học sinh di chuyển từ khu vực độc lập cho khu vực nhà nước cho họ cần được tiếp tục có nhiều điểm chung với các bạn cùng lớp học độc lập trước đây của họ. Nói cách khác các nhóm đó là hoàn toàn nhà giáo dục làm tốt hơn về hiệu suất độ so với những người của họ trong các trường độc lập và sau đó chuyển đến một tổ chức nhà nước tài trợ.

Vấn đề một số đặc điểm khi làm bằng cao đẳng giá rẻ của mình không thay đổi chỉ vì ông đã di chuyển trường học cho mình. Đối với những người đang tự hỏi, nó cho chúng ta biết gì về hiện tượng nhà nước cho đến một trong hai như các nghiên cứu chỉ nhìn vào trung học. Các ngành học độc lập hiện nay đang yêu cầu các trường đại học cho dù họ được cho phép xuống học sinh cũ của mình bằng cách cho phép họ để trượt dưới đây các học sinh khác với một trình độ học vấn tương tự trước. Đó là một câu hỏi hay, mặc dù là với các nhóm khác mà rơi vào phía sau trung bình, câu trả lời không phải là ở tất cả rõ ràng sẽ không cung cấp một. Cuối cùng trong khi nghiên cứu này là một sự bổ sung tuyệt vời để các cơ sở bằng chứng trong giáo dục đại học, nó đi kèm với một ít thời gian hữu dụng hơn nó có thể đã được thực hiện. Quyết tâm của liên minh để tháo nắp số sinh viên từ các tổ chức có nghĩa là họ sẽ được miễn phí để tuyển dụng càng nhiều sinh viên như họ mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *