Những Trở Ngại Khi Làm Bằng Đại Học

Những trở ngại khi làm bằng đại học như một rào cản đối với sự đổi mới và thay đổi trong giáo dục đại học và cũng là con đường ngăn cản cho những bước tiến và sự thành công nhanh chóng nhất của bạn trong tương lai. Trong đó chúng tôi đã sử dụng một quan điểm mô hình kinh doanh để phân tích những trở ngại để thay đổi trong giáo dục khi làm bằng đại học là gì để có cách khắc phục và tránh các trường hợp gây ảnh hưởng khi các bạn có nhu cầu. Cách tiếp cận này tạo điều kiện thu hút trong những hiểu biết từ các nghiên cứu về sự thay đổi trên một phổ rộng của các tổ chức và các ngành công nghiệp.  Làm bằng đại học là một niềm tin tốt vì chúng mang những giá trị tiện ích cần thiết và giải quyết được những vấn đề khó khăn cho người tiêu dùng để xác định trước khi tiêu thụ và vẫn còn khó khăn cho những bạn có nhu cầu thăng tiến từ chính bằng cấp và kinh nghiệm mà bạn có được.


Bài viết tham khảo thêm:

– Cân Nhắc Về Chi Phí Và Lợi Ích Khi Làm Bằng Đại Học

– Yếu Tố lợi Nhuận Khi Làm Bằng Đại Học


Làm bằng đại học có hồ sơ gốc

Vấn đề thuộc trở ngại thứ nhất là thừa nhận vai trò khi làm bằng đại học hiện nay trong mắt nhiều người là khá khó khăn. Các cá nhân khi có nhu cầu làm bằng đại học có hồ sơ gốc được đánh giá cao khả năng chống lại sự thay đổi đó đặt chúng vào những tình huống mới, nơi các kỹ năng cũ của họ có thể không đủ nơi họ có thể cảm thấy an toàn khi sử dụng. Các tổ chức bao gồm các cá nhân và như vậy các tổ chức phản ánh mối quan tâm chung của các cá nhân về thay đổi. Ngoài ra mỗi tổ chức là đặc trưng của mô hình kinh doanh của riêng mình, trong đó tất cả các thành phần khác nhau từ các nguồn lực và quá trình sử dụng để tạo ra một sản phẩm, chi phí, và giá trị của sản phẩm cho người tiêu dùng làm việc cùng nhau trong một mạng tương tác tinh tế cân bằng. Thay đổi lớn trong bất kỳ của những thành phần có thể ném các mô hình mất cân bằng với những hậu quả rất tiêu cực một thay đổi đột phá.

Do đó cấu trúc của các tổ chức làm bằng đại học giá rẻ nói lên rằng họ thường chấp nhận chỉ nhỏ hơn, duy trì thay đổi mà không ép buộc thay đổi lớn trong các mô hình kinh doanh cơ bản. Các loại duy trì sự thay đổi đó là có khả năng được chấp nhận là tiếp tục hạn chế bởi mối quan tâm của các cá nhân quan trọng: các nhà quản lý phụ trách của các tổ chức không có khả năng sẵn sàng chấp nhận những thay đổi đó làm cho họ cảm thấy cần thiết ngay cả khi các mô hình kinh doanh riêng của mình có thể dễ dàng thích ứng với những thay đổi. Rất tổ chức thành công có thể được đặc biệt là kháng thay đổi đáng kể. Mặc dù có rất nhiều lý do để kháng cự này, một trong những lý do chính là sự thành công dẫn đến một nội tâm của các nhân viên trong tổ chức của niềm tin rằng các khía cạnh quan trọng của mô hình kinh doanh xác định sự xuất sắc.

Thay đổi trong những khía cạnh quan trọng cần được đánh giá cao đó là yếu tố bằng cấp có được khi làm bằng đại học có hồ sơ gốc chuyên nghiệp và sau đó có khả năng sẽ trở thành một bước trở lại từ sự xuất sắc; ở giới hạn, các hiện trạng của các mô hình kinh doanh xác định sự xuất sắc. Giáo dục đại học hiện đại chỉ yêu cầu yếu tố kỹ năng cao đã mang đầy sắc trên toàn thế giới trong hơn một nửa thế kỷ, do đó có một mức độ đặc biệt cao của quốc tế hóa kinh doanh, mô hình định nghĩa hướng về chất lượng.  Hiện nay làm bằng đại học có hồ sơ gốc chưa được lựa chọn và đánh giá cao, bên cạnh đó còn gặp phải một số trở ngại và khó khăn trong việc xác định giá trị tiện ích, niền tin của người sử dụng có giá trị thông qua người đại diện có thể được dễ dàng hơn.

Đối với dịch vụ lam bang dai hoc luôn coi trọng hai tiêu chí chất lượng và số lượng.  Việc nhiều nhiệm vụ của giáo dục, nghiên cứu và phát triển xã hội của sinh viên có nghĩa là hầu hết các tổ chức giáo dục đại học đang thực sự tận dụng nhiều loại khác nhau của các mô hình kinh doanh cùng một lúc. Điều này không chỉ làm tăng chi phí đáng kể, nhưng tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa thương hiệu và danh tiếng mà cố những loại thay đổi nhất định hơn những người khác. Điều khiển quá trình giáo dục là trung tâm của các đề xuất giá trị giáo dục cao hơn bằng cách định nghĩa, tạo ra, và trình bày các tài liệu giáo dục sử dụng. Như vậy các giảng viên đều là một nguồn lực quan trọng của mô hình kinh doanh và cũng đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc quản lý của tổ chức. Rất dễ hiểu với ý tưởng của sự thay đổi chính mà có thể làm giảm tính trung tâm của họ, và rất thường xuyên để nhỏ hơn thay đổi mô hình kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *